منشاء بوی نامطبوع اتوبان تهران- قم چیست؟

طبق اعلام اداره کل محیط زیست منشاء حداکثر ۵ درصد از بوی نامطبوع اتوبان تهران-قم، مرکز پردازش آرادکوه بوده است، این مرکز پردازش با حدود ۱۱ کیلومتر مسافت، دورترین فاصله را نسبت به اتوبان دارد.

عظیمیان، معاون دفع و پردازش سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران گفت:

مشاهده در وبسایت منبع