اگر نماینده ای هدفش نقد علمی باشد، دستگاه قضایی باید از آن استقبال کند

عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز گفت: پیشنهاد می کنم بین نقد علمی و غیر علمی تفکیک بوجود آید. ممکن است در مواردی دادستان اعتقاد داشته باشد نقدی که وارد شده نقدی غیرعلمی است و شخص نقاد معتقد باشد که نقدی علمی را گفته است.

جعفر کوشا در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره موضع‌گیری برخی نمایندگان مجلس در رابطه با قوه قضاییه و پاسخ‌های مسئولان قوه قضاییه، گفت: در این موارد دو نکته را باید از هم تفکیک کرد. هر نماینده‌ای حق تحقیق و تفحص و اظهارنظر ازهر قضیه‌ای را دارد و این حق به واسطه تصریح قانون اساسی شمرده می‌شود.

عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز خاطرنشان کرد: اگر پرونه‌ای تشکیل شده باشد، با توجه به استقلال قاضی و دستگاه قضایی، باید اجازه بدهیم دستگاه قضایی با استقلال و بدون وجود فشار و جوسازی، مسائل را پیگیری کند.

این حقوقدان افزود: باید در موقع اعمال دو موضوعی که به آنها اشاره کردم، ظرافت به خرج داد و آن این است که اگر انتقاد دلسوزانه و علمی وجود داشته باشد و جهت‌گیری خاصی را برای دستگاه قضایی ایجاد نکند ولی در عین حال بتواند رهنمود خوبی داشته باشد، اشکالی بوجود نمی‌آورد.

این وکیل دادگستری تشریح کرد: در حقیقت باید بین نقد علمی و نقد مبتنی بر تخریب فرق قائل شویم. اگر نماینده‌ای هدفش نقد علمی باشد و مبتنی بر اصول علمی بحث کند و مطالب را مطرح کند، حتی در رسانه‌ها  اشکالی بوجود نمی‌آید و حتی دستگاه قضایی باید از آن استقبال کند.

کوشا تاکید کرد: اگر نقد غیر علمی، تبلیغاتی و سیاسی باشد و قصد اعمال فشار به دستگاه قضایی باشد نه تنها اشکال دارد حتی می‌تواند عنوان مجرمانه داشته باشد. زیرا در موارد استقلال قضات حفظ نمی‌شود که این موضوع می‌تواند به ضرر متهم یا شاکی باشد.

وی یادآور شد: پیشنهاد می‌کنم بین نقد علمی و غیرعلمی تفکیک بوجود آید. ممکن است در مواردی دادستان اعتقاد داشته باشد نقدی که وارد شده غیرعلمی است و شخص نقاد معتقد باشد که نقدی علمی را گفته است. برای تشخیص نقد علمی از غیرعلمی باید مشخصات و ملاک‌هایی تعیین شود. نقد علمی، کارشناسی شده است و بحث، اصولی و بر اساس مستندات و اصول قانونی است این یک شاخص است همچنین نقد علمی باید مبتنی بر رسالت‌های  دستگاهی که موردنقد قرار می‌گیرد، باشد.

کوشا با بیان اینکه رسالت‌های قوه قضاییه حفظ آزادی‌های مردم و حقوق مشروع عامه مردم است، ادامه داد: اگر این نقد‌ها در این جهات باشد، نقد علمی است. در نقادی نیت و قصد هم بسیار مهم است. باید دید آیا ناقد براساس انگیزه‌‌های شخصی سیاسی نقد می‌کند یا برای توجه به حقوق عامه نقد می‌کند.

عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز گفت: باید یک نشست مشورتی تخصصی برگزار شود از سه قوه در آن حضور داشته باشند و در ارتباط با نقد علمی صحبت شود.


مشاهده در وبسایت منبع