تشکل های کارگری شهرستان ری از مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی حمایت کردند

تشکل های کارگری شهرستان ری و کانون های بازنشستگی با انتشار یک نامه سرگشاده ضمن حمایت از مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از خدمات وی در حوزه درمان و املاک سازمان تامین اجتماعی تقدیر کردند.

به گزارش ایلنا، تشکل‌های کارگری شهرستان ری و کانون‌های بازنشستگی آن با انتشار یک نامه سرگشاده ضمن حمایت از مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از خدمات وی  در حوزه درمان و املاک سازمان تامین اجتماعی تقدیر کردند.

ری

 


مشاهده در وبسایت منبع