آزمون سازمان نظام مهندسی

در این آزمون داوطلبان آزمون حرفه ای مهندسان پایه ۳ در رشته های شهرسازی ، ترافیک ، عمران ، معماری ، نقشه برداری به رقابت پرداختند . در این آزمون ۱۲۴ نفر خانم و ۸۲۳ نفر آقا حضور داشتند. همچنین همزمان با این آزمون داوطلبان آزمون حرفه ای کاردان های فنی ساختمان هم در رشته های ...

داوطلبان آزمون حرفه ای مهندسان پایه 3 و کاردان های فنی ساختمان امروزدر دانشگاه قم به رقابت پرداختند.

 در این آزمون داوطلبان آزمون حرفه ای مهندسان پایه 3 در رشته های شهرسازی ، ترافیک ، عمران ، معماری ، نقشه برداری به رقابت پرداختند .

در این آزمون  124 نفر خانم و 823 نفر  آقا حضور داشتند.

همچنین همزمان با این آزمون داوطلبان  آزمون حرفه ای کاردان های فنی ساختمان هم در رشته های کاردان معماری ، کاردان عمران ، کاردان تاسیسات برق و کاردان نقشه برداری به رقابت پرداختند.

4 خانم و 56 آقا هم در این پخش شرکت کردند .

آزمون نظام مهندسی عصر امروز و فردا هم در سه بخش دیگر هم ادامه خواهد داشت


مشاهده در وبسایت منبع