تا ۲۵ سال دیگر رانندگی ممنوع میشود!

اتاق خبر ۲۴ : به نقل از دیلی استار،؛ «عمر رحیم » کارشناس فناوری بیان کرده است که توقف رانندگی انسان در جاده ها در آینده اجتناب ناپذیر خواهد بود. به اعتقاد این کارشناس نخستین کشوری که این قوانین را وضع خواهد کرد بریتانیا است.

اتاق خبر ۲۴ : به نقل از دیلی استار،؛ «عمر رحیم » کارشناس فناوری بیان کرده است که توقف رانندگی انسان در جاده ها در آینده اجتناب ناپذیر خواهد بود.
به اعتقاد این کارشناس نخستین کشوری که این قوانین را وضع خواهد کرد بریتانیا است.

به عقیده « عمر» خودروهای آینده دارای هوش مصنوعی می شوند و به این ترتیب علاوه بر کاهش تصادفات رانندگی و نجات جان انسان ها دیگر راننده ای نخواهیم داشت.

عمر که خود مدیر اجرایی شرکت «انرژی ماین » است می گوید نباید اجازه دهیم که در آینده احساسات بر تصمیم گیری های مهم تاثیر گذار باشد.

به نظر این کارشناس الگوریتم خودروهای هوشمند برای رانندگی بهتر از هوش انسان عمل می کند.رانندگی انسان ها بسیار خطرناک تر از رانندگی خودروهای هوشمند است.

وی استفاده از خودروها ی هوشمند را در آینده همچون استفاده از یک آسانسور امروزی خواند که ابزاری برای جابه جایی انسان خواهد بود.

منبع: ایران آنلاین


مشاهده در وبسایت منبع