هشت میلیون و پانصد هزار لیتر برداشت آب غیرمجاز فقط در یک دقیقه

حسن مظفری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان گفت: ▪️اگر در هر ثانیه بطور متوسط ۱۵ لیتر از چاه های غیرمجاز آب برداشت شود عملا دچار یک فاجعه و بحران شده ایم چرا که هشت میلیون و چهارصدو هفتاد و سه هزار و پانصد لیتر در یک دقیقه بصورت غیر مجاز از حجم سفره های آب زیرزمینی با برداشت ...

حسن مظفری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان گفت: ▪️اگر در هر ثانیه بطور متوسط ۱۵ لیتر از چاه های غیرمجاز آب برداشت شود عملا دچار یک فاجعه و بحران شده ایم چرا که هشت میلیون و چهارصدو هفتاد و سه هزار و پانصد لیتر در یک دقیقه بصورت غیر مجاز از حجم سفره های آب زیرزمینی با برداشت غیرمجاز کاسته می شود.

مشاهده در وبسایت منبع