توسعه محیط زیست از مهم ترین فاکتورهای شهر دوستدار کودک

- روز گذشته در همایش کودک و طبیعت به مناسبت هفته جهانی کودک که در تالار ایوان شمس برگزار شد بر توجه به محیط زیست و مهیا کردن شرایط حضور کودکان در طبیعت تاکید شد.

مجتبی عبداللهی، معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به مصوبه شهر دوستدار کودک گفته مصوبات خوبی در زمینه ارتباط کودک و محیط زیست تصویب شده که راه اندازی بوستان های دوستدار کودک از آن جمله است.
وی دور شدن کودکان از طبیعت به دلیل رشد و توسعه شهرنشینی را از مشکلات امروز دانسته و گفته حضور در طبیعت باعث خلاقیت کودکان شده و موجب افزایش یادگیری و رشد جسمی و روحی و اعتماد به نفس کودکان خواهد شد اما این روزها با فاصله گرفتن از آن ما نمی توانیم بسیاری از واکنش های کودکان را درک کنیم. وی کاهش جمعیت کودکان و افزایش جمعیت سالمندان در سال های آینده را از مشکلات پیش روی تهران دانست.

عبداللهی یادآور شد: کوچک شدن مدارس، عدم امکان تعامل و فعالیت های متنوع جمعی کودکان، از بین رفتن ایمنی، افزایش فاصله با طبیعت و کم شدن دسترسی کودکان به طبیعت از عوارض این روزهای توسعه شهرهاست. ناهید خداکرمی، عضو کمیسیون محیط زیست شورای شهر نیز با اشاره به اینکه بودجه های سرگردان فرهنگی کشور باید به سمت کودکان کانالیزه شود گفته اقدامات موثری درمعاونت اجتماعی دراین موردانجام شده اما این بودجه ها باید به مدارس تخصیص یابد.همچنین لازم است شرایط و آلودگی هوا و شرایط خودروها رابهبود بخشیم و تنها راه آن آموزش به بچه هاست.

عضو شورای شهر تهران تاکید کرده که باید عرصه را بر اتومبیل ها تنگ و برای عبور شهروندان و کودکان مهیا کنیم. وی بر این موضوع نیز تاکید کرده که برای حفظ محیط زیست که میراثی برای کودکان است باید تلاش کرد و همین بودجه ناچیزی که هم اکنون هزینه می شود را به بهترین شکل مدیریت کرد. باید کیسه های پلاستیکی را از محله ها کنار گذاشت و اگر از ما درخواست بودجه برای تولید کیسه های پارچه ای شود سر تعظیم فرود خواهیم آورد.

در بخش دیگری از این همایش نیز محمد مهدی گلمکانی، رئیس مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با تاکید بر اینکه شهر دوستدار کودک به دنبال محقق کردن حقوق شهروندی کودکان است گفته کودکان حق دارند در شهری سالم و با امنیت زندگی کنند.وی تحقق این شعار بدون مشارکت آحادجامعه را کاری سخت برشمرده و گفته اگر بتوانیم نظام جامع و هماهنگی میان مردم و مسئولان برقرار کنیم مشکلات محیط زیستی برطرف می شود. وی با اشاره به مصوبات شهر دوستدار کودک و سالمند نیز گفته این دو گروه به دلیل محدودیت هایی که دارند کمتردر شهر دیده می شوند و مدیریت شهری باید این شرایط را تسهیل کند.ایجاد کانون های محیط زیست در مدارس یکی از همین راه هاست که در دستور کار قرار گرفته و لازم است این کانون به دانشگاه ها نیز راه یابد.

مشاهده در وبسایت منبع