تقدیر از برگزیدگان مسابقه نامه نگاری در پست استان خوزستان

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، روابط عمومی اداره کل پست خوزستان با دعوت از برندگان این مسابقه از شهرستان های بهبهان و دزفول با اهداء لوح سپاس و هدایا از آنها تقدیر کرد. رتبه اول و دوم این مسابقه از شهرستان بهبهان و رتبه سوم از شهرستان دزفول انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، روابط عمومی اداره کل پست خوزستان با دعوت از برندگان این مسابقه از شهرستان های بهبهان و دزفول با اهداء لوح سپاس و هدایا از آنها تقدیر کرد.

رتبه اول و دوم این مسابقه از شهرستان بهبهان و رتبه سوم از شهرستان دزفول انتخاب شدند.

مهران حموله مدیرکل پست خوزستان در این مراسم با اهدا لوح سپاس و تمبر طلا به نفر اول و لوح سپاس و اهداء هدایایی به نفرات دوم و سوم آنها را تحسین کرد و این موفقیت را به آنها تبریک گفت.

 


مشاهده در وبسایت منبع