به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، روابط عمومی اداره کل پست خوزستان با دعوت از برندگان این مسابقه از شهرستان های بهبهان و دزفول با اهداء لوح سپاس و هدایا از آنها تقدیر کرد. رتبه اول و دوم این مسابقه از شهرستان بهبهان و رتبه سوم از شهرستان دزفول انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، روابط عمومی اداره کل پست خوزستان با دعوت از برندگان این مسابقه از شهرستان های بهبهان و دزفول با اهداء لوح سپاس و هدایا از آنها تقدیر کرد.

رتبه اول و دوم این مسابقه از شهرستان بهبهان و رتبه سوم از شهرستان دزفول انتخاب شدند.

مهران حموله مدیرکل پست خوزستان در این مراسم با اهدا لوح سپاس و تمبر طلا به نفر اول و لوح سپاس و اهداء هدایایی به نفرات دوم و سوم آنها را تحسین کرد و این موفقیت را به آنها تبریک گفت.

 


مشاهده در وبسایت منبع