کشف ۲۸ جرم آسمانی ناشناخته توسط دانش آموزان دشتستانی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، مسئول و استاد نجوم تیم دانش آموزی شهرستان دشتستان گفت تیم چهار نفره دختران دانش آموز دشتستانی موفق به کشف و ثبت دو سیارک و ۲۶جرم آسمانی ناشناخته در سطح بین المللی شدند.

دانش آموزان دشتستانی موفق به کشف 28 جرم آسمانی ناشناخته شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، مسئول و استاد نجوم تیم دانش آموزی شهرستان دشتستان گفت تیم چهار نفره دختران دانش آموز دشتستانی موفق به کشف و ثبت دو سیارک و 26جرم آسمانی ناشناخته در سطح بین المللی شدند. کرمی افزود  ابتدا دانش آموزان در یک پویش جهانی جستجوی سیارک به نام پویش جستجوی سیارک ایران ثبت نام کردند و با استفاده از برخی نرم افزارها  آموزش های لازم در این مورد را فرا گرفتند. وی گفت این جرم ها و سیارک ها به نام دانش آموزان برازجانی به ثبت رسیده اما تحقیقات در خصوص شناخت بیشتر این جرم ها ادامه دارد. کرمی افزود کشفیات دانش آموزان دشتستانی در مرکزی به نام   iasc   به ثبت رسیده است.

مشاهده در وبسایت منبع