دانلود؛ مستند دو اسکوبار، پادشاه کوکائین و متحد کننده ملت، پابلو و آندرس (همراه با زیرنویس فارسی)

پابلو اسکوبار یکی از ثروت مند ترین و قوی ترین افراد جهان بود که به پادشاه کوکائین معروف شد. او کارتل مدئین را رهبری می کرد. در عین حال آندرس اسکوبار، در همان زمان یکی از بهترین ستاره های فوتبال کلمبیا بود.


مشاهده در وبسایت منبع