مرگ ۴ کارگر در پالایشگاه ترکیه

به گزارش سرویس حوادث جام نیـوز ، این اتفاق مرگبار صبح دیروز در شهر «ازمیر» رخ داد که براساس اظهارات شاهدان این انفجار مخزن به دلیل جمع شدن گاز در آن ایجاد شده که آتش سوزی در پی نداشته است.

به گزارش سرویس حوادث جام نیـوز ،این اتفاق مرگبار صبح دیروز در شهر «ازمیر» رخ داد که براساس اظهارات شاهدان این انفجار مخزن به‌دلیل جمع شدن گاز در آن ایجاد شده که آتش‌سوزی در پی نداشته است.

ایران

110


مشاهده در وبسایت منبع