زیبایی های زندگی چیست؟ +عکس

باشگاه خبرنگاران جوان: احسان علیخانی، مجری نام آشنای سیما، با انتشار پستی اخلاقی اینستاگرام خود را به روز کرد. احسان علیخانی در اینستاگرام خود نوشت: "بعضی آدمها دنیارو زیبا میکنند"؛ آدمایی که هروقت ازشون بپرسی چطوری؟

 باشگاه خبرنگاران جوان: احسان علیخانی، مجری نام‌آشنای سیما، با انتشار پستی اخلاقی اینستاگرام خود را به روز کرد.

احسان علیخانی در اینستاگرام خود نوشت: "بعضی آدمها دنيارو زيبا ميکنند"؛

آدمايی که هروقت ازشون بپرسی چطوری؟ ميگن خوبم. .. وقتی بهشون زنگ میزنی و بیدارشون میکنی! میگن بیداربودم !! یا میگن خوب شد زنگ زدی..
وقتی ميبينن يه گنجشک داره رو زمين غذا ميخوره راهشون روکج ميکنن که اون نپره اگه يخ ام بزنن،دستتو ول نميکنن بزارن تو جيبشون..
ادم هايی که با صد تا غصه تو دلشون بازم صبورانه پای درد دلات می شينن!
همينها هستند که دنيارا جای بهتری ميکنند؛
مثل آن راننده تاکسی که حتی اگر در ماشينش را محکم ببندی بلند ميگويد: روز خوبی داشته باشی..
آدمهايی که توی اتوبوس وقتی تصادفی چشم درچشمشان ميشوی، روبرنميگردانند لبخند ميزنند وهنوز نگاه ميکنند..دوستهايی که بدون مناسبت کادو ميخرند و ميگويند اين شال پشت ويترين انگارمال توبود..
ياگاهی دفتر يادداشتی، کتابی..
آدمهايی که ازسرچهارراه، گل نرگس نوبرانه ميخرند و باگل ميروند خانه"
آدمهای پيامکهای آخر شب،
که يادشان نميرود گاهی قبل از خواب ؛
به دوستانشان يادآوری کنندکه چه عزيزند..
آدمهای پيامکهای پُرمهر بی_بهانه،
حتی اگربا آنها بدخلقی و بيحوصلگی کرده باشی.. "کسانيکه غم هيچکس راتاب نمياورند و تو رابه خاطر خودت ميخواهند..

 


مشاهده در وبسایت منبع