برگزاری جلسات تاملاتی در دانشگاه علامه

سلسله جلسات تاملاتی درباره ی «اندیشه، سیاست، اقتصاد» در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود. به گزارش انصاف نیوز، این برنامه با همکاری «اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علوم اجتماعی کشور» و «انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی» هفته ی آینده ...

سلسله جلسات تاملاتی درباره ی «اندیشه، سیاست، اقتصاد» در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود.
به گزارش انصاف نیوز، این برنامه با همکاری «اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علوم اجتماعی کشور» و «انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی» هفته ی آینده در محل سالن مطهری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه واقع در خیابان شریعتی برگزار خواهد شد.

این جلسات بصورت جداگانه از شنبه ۲۲ مهرماه تا دوشنبه ۲۴ مهرماه، با موضوعات زیر برگزار می شود:

شنبه ۲۲ مهرماه؛ «اندیشه ورزی و کنش گری» با سخنرانی صالح نجفی و یاشار دارالشفاء از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰

«لیبرالیسم، ناسیونالیزم ایرانی و اندیشه ایران شهری» با سخنرانی عادل مشایخی و شروین وکیلی از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰

یکشنبه ۲۳ مهرماه؛ «سیاستگذاری های فرهنگی معاصر» با سخنرانی علی کشفی و سید مجید حسینی از ساعت ۱۵ تا ۱۷

«امکان کنش ورزی سیاسی» با سخنرانی فاطمه صادقی و مهدی یوسفی از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰

دوشنبه ۲۴ مهرماه؛ «تامین مالی آموزش عمومی» با سخنرانی محمد مالجو و میثم هاشم خانی از ساعت ۱۵ تا ۱۷

«روشنفکری دینی؛ امکان و امتناع» با سخنرانی حاتم قادری و کمال رضوی از ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰


مشاهده در وبسایت منبع