عبور ایران از تمام خطوط قرمز در مصرف آب /مصرف ۸۵ درصد آب های زیرزمینی

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بحران آب در کشور ما قطعی است، اضافه کرد: باید از روش های علمی و دانش بنیان موجود برای مصرف آب استفاده کنیم.

 

به گزارش جماران؛ عضو کمیسیون کشاورزی، گفت:باید از روش‌های علمی و دانش بنیان موجود برای مصرف آب استفاده کنیم که یکی از روش‌ها کشت گلخانه‌ای است.

 

عباس پاپی‌زاده پالنگان درخصوص اصلاح  و استفاده از روش‌های آبیاری نوین، اظهار داشت: امروز کشور با بحران آب مواجه است، در دنیا اگر از کل آب‌های زیرزمینی تا 20درصد استفاده شود شرایط عادی و تعادل برقرار است، و اگر تا 40 درصد استفاده کنیم اعلام خطر می‌کنند اگر بیش از این میزان برداشت شده باشد اعلام خطر می‌کنند؛ در ایران میزان مصرف از سفره‌های زیر زمینی رقم 85 درصد را نشان می‌دهد.

عبور ایران از تمامی خطوط قرمز در مصرف آب

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر کشور ما در میزان مصرف آب‌های زیرزمینی تمامی خطوط قرمز و بحرانی را گذرانده که باید در این زمینه یک فکر اساسی کرد، گفت: کشورهایی که مشکل کمبود آب ندارند نیز به سمت صرفه‌جویی از آب حرکت کرده‌اند تا بهره‌وری از آن را افزایش دهند.

لزوم انتقال کشت از فضای باز به فضای بسته گلخانه

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بحران آب در کشور ما قطعی است، اضافه کرد: باید از روش‌های علمی و دانش بنیان موجود برای مصرف آب استفاده کنیم که یکی از روش‌ها کشت گلخانه‌ای است به این معنی که کشت از فضای باز به فضای بسته؛ گلخانه‌ها نیز انواع مختلفی دارد.

باید بر اساس اقلیم‌ از روش‌های آبیاری استفاده کرد

وی با تاکید بر اینکه باید بر اساس اقلیمی که در آن قرار داریم روش‌های کشت و آبیاری را انتخاب کنیم، بیان کرد: روشی دیگر از روش‌های آبیاری نوین استفاده از آبیاری تحت فشار است؛ آبیاری تحت فشار مجموعه‌ای است از روش‌های مختلفی که برای اقلیم‌ها و خاک‌ها گوناگون تعریف می‌شوند، در ایران متاسفانه به صرف اینکه از روش آبیاری تحت فشار استفاده کنیم کفایت می‌کند در صورتی که باید بر اساس تنوع خاک، اقلیم، شیب روش مناسب را پیشنهاد دهیم و آن را اجرایی کنیم.

عدم توجه به اقلیم برای انتخاب روش آبیاری در کشور

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در مناطقی که گرمسیر است و وزش بادهای داغ وجود دارد آبیاری تحت‌فشار بارانی جواب‌گو نیست، عنوان کرد: در کشور ما به این مسئله توجه نمی‌شود و یک روش برای اقلیم‌های متفاوت استفاده می‌شود.

آموزشی برای استفاده و نگهداری سیستم‌های آبیاری تحت فشار وجود ندارد

وی ادامه داد: آموزش کشاورزان برای استفاده و حفظ شبکه‌های آبیاری تحت فشار وجود ندارد، بعد از یکی مدت با بروز یک نقص کوچک به‌دلیل عدم آشنایی با عملکرد سیستم و رفع نقص آن را کنار می‌گذارند.


مشاهده در وبسایت منبع