آخرین اطلائیه استخدامی آموزش و پرورش

بازار نیوز - اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی اداره کل سیستان و بلوچستان اطلاعیه ای در مورد روند روند برگزاری آزمون استخدامی صادر کرد. خسروی اظهار کرد: به اطلاع پذیرفته شدگان مرحله سه برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی آموزش و پرورش در سال ۹۶ می رساند در صورت دریافت فرم ...

بازار نیوز - اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی اداره کل سیستان و بلوچستان اطلاعیه ای در مورد روند روند برگزاری آزمون استخدامی صادر کرد.
خسروی اظهار کرد: به اطلاع پذیرفته شدگان مرحله سه برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی آموزش و پرورش در سال ۹۶ می رساند در صورت دریافت فرم معرفی به مصاحبه از کارگروه بررسی مدارک؛ به منظور بهره مندی از امتیازات مربوطه در مصاحبه تخصصی لازم است در صورت گذراندن دوره یا انجام فعالیت هایی به شرح موارد ذیل؛ با در دست داشتن اصل و یک نسخه تصویر مستندات آن در جلسه مصاحبه حضور بهم رسانند.

دوره ها:

- مهارت های فناوری اطلاعات در آموزش

- نرم افزارهای تخصصی مرتبط با رشته شغلی

فعالیت ها:

– تالیف، تحقیق و یا ترجمه مرتبط با رشته شغلی

- تجربه عملی مرتبط با رشته شغلی


مشاهده در وبسایت منبع