استفاده از نظرات پیشکسوتان در توسعه تعاملات تامین اجتماعی

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی گفت: مسائل فرهنگی یک روزه ایجاد نمی شود که یک روزه حل شود. این مقوله بسیار زمانبر بوده و نیاز به اقدامات جدی دارد . در جامعه ما تخریب اخلاق خیلی راحت است ولی ایجاد اخلاق حسنه بسیار سخت است.

به گزارش ایلنا،  محمد رضا جعفریان در جلسه ای با اعضای اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اظهار داشت: کارگروه های مختلف برای برقراری تعامل با ذی نفعن سازمان تأمین اجتماعی ایجاد شده و پیگیری خواسته ها و مسائل در جریان است.

وی درخصوص طرح تحول سلامت از این طرح به عنوان یک طرح مترقی یاد کرد وگفت: این طرح نیازمند توجه به کل چارچوب آن دارد نه بخشی از وجوه آن . به این طرح باید از تمام ابعاد توجه شود.

جعفریان در خصوص افزایش سواد سلامت سالمندی بازنشستگان اظهار داشت: این طرح به صورت پایلوت در حال اجرا است و به زودی در تمام کشور به منظور ایجاد نشاط در بازنشستگان و ارتقاء سلامت آنان اجرا خواهد شد.

وی در خصوص طرح کرامت رضوی یادآور شدند: با استفاده از نقطه نظرات اصلاحی شرکای اجتماعی، این طرح در حال بازنگری ا ست و با توجه به مشکلات مطرح شده بازبینی خواهد شد.

معاون فرهنگی سازمان تامین اجتماعی  با تاکید بر این نکته که  تعاملات با شرکای اجتماعی ادامه خواهد یافت اظهار داشتند: معاونت فرهنگی و اجتماعی برنامه های مختلفی را در راستای توسعه ارتباط با شرکای اجتماعی سازمان  (بیمه شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان) در حال اجرا دارد و تلاش برای توسعه این اقدامات باجدیدت ادامه خواهد یافت .

حسن صادقی رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز در این نشست با اشاره  به اهمیت حوزه فرهنگی و اجتماعی و گستردگی فعالیت آن در کشور و همچنین اهمیت وجود معاونت فرهنگی و اجتماعی و احیاء این معاونت بدست مدیریت کنونی سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت :  اقدامات شایان توجه مرحوم دکتر اعتصامی در زمینه فرهنگی و اجتماعی قابل تقدیر بود و انتصاب دکترجعفریان بعنوان نیروی فعال و سازمانی در عرصه فرهنگی و اجتماعی با پتانسیل بسیار بالا برای خدمت به جامعه کارگری سازمان تأمین اجتماعی با ریل گذاری علمی، قطار سازمان تامین اجتماعی را در مسیر درست قرار می دهد.

وی افزود: اهمیت این معاونت و فعالیت های آن با حفظ معیارهای ارزشمند فرهنگی قطعاً می تواند مؤثر واقع شود. با استمرار فعالیت های اثرگذار فرهنگی و اجتماعی، دفاع علمی و کارشناسی از کیان سازمان امکانپذیر خواهد بود.

صادقی ادامه داد : در صورت هم افزایی شرکاء اجتماعی بعنوان یک مجموعه توانمند و صاحب نظر و معاونت فرهنگی و اجتماعی می توان در مقابل دست‌اندازی ها، با قدرت و نفوذ بیشتری عمل نمود.

وی افزود : احیاء روابط و تعامل بین تشکل ها و سازمان در شرایط فعلی کشور یک اصل است و دعوت از شرکاء اجتماعی و تشکیل نشست های مختلف و استفاده از نقطه نظرات آنان می تواند منجر به تغییر قوانین و یا ایجاد قوانین جدید جهت حفظ کیان سازمان و تسهیلات برای جامعه کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان کشور شود.

رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری خاطر نشان کرد : با افزایش قدرت تصمیم سازی و تصمیم گیری با حضور شرکاء اجتماعی می توان نسبت به گذشته فعالتر عمل نمود.

اعضاء شرکت کننده در این نشست نیز نظرات خود را در خصوص طرح کرامت رضوی و موضوعات بازنشستگان مطرح کردند.


مشاهده در وبسایت منبع