اداره سیاسی منابع انسانی؛ مهم ترین چالش شهرداری تهران

معاون توسعه منابع شهرداری تهران تاکید کرد: از سال ۱۳۹۲ که حوزه منابع انسانی در شهرداری تهران شکل گرفته است، تا به امروز اقدامات ارزشمندی در این حوزه انجام شده اما مهم ترین چالش برای شهرداری تهران اداره سیاسی منابع انسانی بوده است.

معاون توسعه منابع شهرداری تهران تاکید کرد: از سال 1392 که حوزه منابع انسانی در شهرداری تهران شکل گرفته است، تا به امروز اقدامات ارزشمندی در این حوزه انجام شده اما مهم‌ترین چالش برای شهرداری تهران اداره سیاسی منابع انسانی بوده است.

ابراهیم شیخ در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تاثیرات سیزدهمین دوره کنفرانس توسعه منابع انسانی و دستاوردهای آن برای مجموعه شهرداری گفت: شهرداری تهران به عنوان یکی از نهادهای بزرگ مدیریت شهری در کشور می‌تواند به شکل‌های مختلف از این کنفرانس استفاده کند. یکی از مهم‌ترین صحنه‌های استفاده از این کنفرانس انتقال تجارب میان شهرداری تهران با سایر نهادهاست. ضمن اینکه شهرداری می‌تواند از تجارب سایر سازمان‌ها برای طراحی و پیاده‌سازی الگوهای مناسب در مدیریت منابع انسانی بهره بگیرد.

وی افزود: برگزاری این کنفرانس می‌تواند فرصتی را فراهم کند تا همکاران حوزه منابع انسانی، مدیران و معاونان منابع انسانی در شرکت‌ها، سازمان‌ها و مجموعه شهرداری تهران بتوانند از آخرین دانش و تجربیات این حوزه در کشور و حتی دنیا استفاده کنند. به عبارت دیگر توسعه منابع انسانی باید در حوزه منابع انسانی شهرداری تهران محقق شود.

معاون توسعه منابع شهرداری تهران تاکید کرد: در تمام سال‌های گذشته، شهرداری تهران یکی از شرکای فعال در حوزه برگزاری این کنفرانس بوده به شکلی که در دوره گذشته بیش از یکصد نفر از معاونان و مدیران شهرداری تهران در این کنفرانس شرکت کرده‌اند.

شیخ درخصوص جایگاه فعلی مدیریت منابع انسانی در مجموعه شهرداری تهران گفت: شکل‌گیری حوزه منابع انسانی در سال 1392 اتفاق افتاد. از آن زمان تا به امروز اقدامات ارزشمندی در حوزه منابع انسانی شهرداری تهران اتفاق افتاده است اما متاسفانه مهم‌ترین چالش ما در این مجموعه اداره سیاسی منابع انسانی بوده است که عمدتا منجر به تورم نیروی انسانی و عدم تخصیص بهینه و مناسب نیروی انسانی شده است که این معضل چالش‌های متعددی را به وجود آورده و امیدواریم در دوره مدیریت شهری به بخشی از این چالش‌ها فائق آییم.

انتهای پیام


مشاهده در وبسایت منبع