لزوم افزایش اعتماد مردم به پزشکان

رئیس سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه طی سال های اخیر اعتماد مردم به جامعه پزشکی کاهش یافته است، گفت: رسانه ها باید ارتباط بین مردم و پزشکان را التیام بخشند.

به گزارش جهان نیوز ، ایرج فاضل در ارتباط با موضوع اعتماد مردم به پزشکان، اظهار داشت: در همه شئون اجتماعی اعتماد مردم نسبت به گذشته کاهش یافته است و جامعه پزشکی نیز یکی از این موارد به شمار می رود. وی افزود: جامعه پزشکی طی سال های اخیر با کاهش ارتباط با مردم و کمتر شدن اعتماد آنها مواجه شده است در حالی که این صنف با حفظ جان مردم در ارتباط بوده و با حوزه های دیگر متفاوت است.
رئیس سازمان نظام پزشکی تصریح کرد: روندی که رسانه ها پیش برده اند طی سال های اخیر در جهت حفظ اعتماد مردم به جامعه پزشکی نبوده است و این در حالی بوده که پزشکان در کشور در هر ساعت جان هزاران نفر را با عنایت پروردگار نجات می دهند ولی هیچ کدام از این مسائل انعکاس نمی یابد.
فاضل از رویکرد رسانه ها در انتشار اخبار علیه پزشکان انتقاد کرد و گفت: این موضوع سست کردن اعتماد مردم را به همراه دارد و به هیچ عنوان خدمت به کشور نیست به همین دلیل همه رسانه ها باید تلاش کنند این ارتباط با مردم را التیام بخشند.
وی تصریح کرد: هر چند که انتقاد از وظایف رسانه ها به شمار می رود ولی باید توجه داشت که تکریم به خدمتگزاران مردم هم از جمله این وظایف محسوب می شود.


مشاهده در وبسایت منبع