تدوین نقشه راه زیرساخت الکترونیک استاندارد بوشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ، مدیرکل استاندارد بوشهر گفت: افتتاح نمایندگی استاندارد در شهرستان ها و تکمیل ساختمان های استاندارد مورد توجه ویژه قرار دارد. محمد رحیم بهره مند افزود : نصب تجهیزات پارک ها در نقاط مختلف شهری و روستایی باید بر اساس استانداردهای تدوین ...

در راستای حذف کاغذ در فرایند فعالیت‌ و برنامه‌های حوزه استاندارد بوشهر، نقشه راه زیرساخت الکترونیک استاندارد بوشهر تدوین می‌شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ، مدیرکل استاندارد بوشهر گفت: افتتاح نمایندگی استاندارد در شهرستان‌ها و تکمیل ساختمان‌های استاندارد مورد توجه ویژه قرار دارد. محمد رحیم بهره مند افزود : نصب تجهیزات پارک ها  در نقاط مختلف شهری و روستایی باید بر اساس استانداردهای تدوین شده باشد تا ایمنی آن تایید شود. وی گفت :  رستوران‌هایی که آسانسورهای آنان از استانداردهای لازم برخوردار نباشد پلمب می‌شوند.    

مشاهده در وبسایت منبع