انحراف یک تریلی در اتوبان فاجعه ساز شد

به گزارش سرویس حوادث جام نیـوز، یک دستگاه تریلی که به صورت ناگهانی به سمت چپ متمایل شد، باعث بر هم خوردن تعادل یک تریلی دیگر و تصادف چند خودرو با یکدیگر شد. شایان ذکر است، در این حادثه که در کشور روسیه رخ داد، کسی آسیب جانی ندید.

به گزارش سرویس حوادث جام نیـوز، یک دستگاه تریلی که به صورت ناگهانی به سمت چپ متمایل شد، باعث بر هم خوردن تعادل یک تریلی دیگر و تصادف چند خودرو با یکدیگر شد. شایان ذکر است، در این حادثه که در کشور روسیه رخ داد، کسی آسیب جانی ندید.

ایران آنلاین

110

 

 


مشاهده در وبسایت منبع