رئیس سامسونگ اعلام بازنشستگی کرد

کوان اوه هیون، رئیس سامسونگ اعلام بازنشستگی کرده است. هر چند که سود سه ماهه این کمپانی حدود سی میلیارد دلار برآورد شده است. رئیس سامسونگ گفته که این کمپانی به دلیل تغییر سریع صنعت تکنولوژی، با بحرانی بی سابقه روبرو است، در نتیجه ضرورت دارد که مدیریت این کمپانی به افراد ...

کوان اوه هیون، رئیس سامسونگ اعلام بازنشستگی کرده است. هر چند که سود سه ماهه این کمپانی حدود سی میلیارد دلار برآورد شده است.
رئیس سامسونگ گفته که این کمپانی به دلیل تغییر سریع صنعت تکنولوژی، با بحرانی بی سابقه روبرو است، در نتیجه ضرورت دارد که مدیریت این کمپانی به افراد جوانتر سپرده شود.

رئیس سابق در ماه اوت به اتهام اختلاس به ۵ سال زندان محکوم شد.

مشاهده در وبسایت منبع