غذاهای خوشمزه ولی سرطانزا / عکس

به گزارش افکارنیوز ، در خیلی از نانوایی ها شنیده می شود که شخصی تقاضای نان برشته یا همان قسمتی سوخته می کند و خیلی از خوردن آن قسمت خوشحال می شود و یا سر سفره از مادران تقاشا می شود تا تهدیگ به اندازه زیاد در هر بشقاب گذاشته شود.

به گزارش افکارنیوز ، در خیلی از نانوایی ها شنیده می شود که شخصی تقاضای نان برشته یا همان قسمتی سوخته می کند و خیلی از خوردن آن قسمت خوشحال می شود و یا سر سفره از مادران تقاشا می شود تا تهدیگ به اندازه زیاد در هر بشقاب گذاشته شود. جالب است بدانید این دو غذا که طرفداران زیادی هم دارد در زمره غذاهای سرطانزا قرار دارند. نان برشته و تهدیگ به دلیل حرارت زیادی که می بینند، در برخی از قسمت ها می سوزند و تبدیل به کربن می شوند که می تواند منجر به سرطان شود.

مشاهده در وبسایت منبع