آتش سوزی در مجتمع «فجر» باقرشهر

شامگاه جمعه مجتمع «فجر» باقر شهر دچار حریق شد. هم اکنون عوامل امداد و نجات در محل حاضر شده و در حال مهار آتش هستند. باقِرشهر یکی از شهرهای توابع شهرستان ری در محور قدیم تهران - قم است. این خبر تکمیل می شود...

شامگاه جمعه مجتمع «فجر» باقر شهر دچار حریق شد.
هم اکنون عوامل امداد و نجات در محل حاضر شده و در حال مهار آتش هستند.

باقِرشهر یکی از شهرهای توابع شهرستان ری در محور قدیم تهران - قم است.

این خبر تکمیل می شود...


مشاهده در وبسایت منبع