حکم قاتل ستایش قریشی فردا اجرا نمی شود

غلامحسین اسماعیلی رییس کل دادگستری استان تهران در گفت و گو با خبرنگار گروه حقوقی وقضایی خبرگزاری میزان گفت: حکم قصاص قاتل ستایش قریشی فردا اجرا نمی شود. وی خاطرنشان کرد: اجرای حکم فعلا به تعویق افتاد.

غلامحسین اسماعیلی رییس کل دادگستری استان تهران در گفت و گو با خبرنگار گروه حقوقی وقضایی خبرگزاری میزان گفت: حکم قصاص قاتل ستایش قریشی فردا اجرا نمی شود.
وی خاطرنشان کرد: اجرای حکم فعلا به تعویق افتاد.

رییس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: زمان اجرای حکم مذکور مجددا از ناحیه دادستان مجری حکم تعیین خواهد شد.


مشاهده در وبسایت منبع