همه چیز درباره بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت در سال ۹۶

به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ در مصوبه سال ۸۵ کسانی که ۳۰ سال خدمت داشته و در هر ماه ۳۰ روز حق بیمه پرداختی داشتند بازنشسته یا مستمری بگیر محسوب می شدند.

به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ در مصوبه سال ۸۵ کسانی که ۳۰ سال خدمت داشته و در هر ماه ۳۰ روز حق بیمه پرداختی داشتند بازنشسته یا مستمری بگیر محسوب می شدند.
بعضی از کارکنان دولت به دلیل مشکلات خانوادگی، نیاز مالی یا سختی کار تمایلی به ادامه همکاری ندارند و تصمیم به جدایی دارند که به همین منظور به سمت بازنشستگی پیش از موعد می روند.

اما با تصویب لایحه بازنشستگی پیش از موعد این امکان فراهم شد که افراد زودتر خود را بازنشسته کنند.

البته بازنشستگی پیش از موعد شرط و شروط خودش را دارد و باید متقاضی حائز شرایط باشد تا بتواند پیش از موعد مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی شود.

محمدحسین زدا، معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در مصاحبه ای در خصوص قانون بازنشستگی پیش از موعد بیان کرد: پیرو بخشنامه بازنشستگی پیش از موعد باید بازنشسته هزینه سال های باقی مانده ۳۰ سال خدمت را پرداخت کند.

میزان پرداختی مستمری بگیر بعد از بازنشستگی بر مبنای پرداختی حق بیمه در دو سال آخر خدمت است که برای نمونه کارمندان دولت که ۳۰ ساله بازنشسته می شوند مبنای پرداختی براساس سال ۲۹ و ۳۰ خدمت است، اما برای بازنشستگی پیش از موعد پرداختی حق بیمه براساس سال ۲۴ و ۲۵ خدمت محسوب می شود.

کارکنان دستگاه ها و سازمان های دولتی برای بازنشستگی پیش از موعد باید تقاضای خود را به مجموعه ای که در آن خدمت می کنند، ارائه بدهند.

دستگاه ها و سازمان های دولتی کارکنانشان را که تقاضای بازنشستگی پیش از موعد دارند به سازمان تامین اجتماعی معرفی می کنند.

سازمان تامین اجتماعی برای میزان پرداختی به عنوان حقوق ماهانه مستمری بگیر اقدام به بررسی پرداختی حق بیمه دو سال آخر خدمت متقاضیان می کند و با محاسبه ای دقیق میزان حقوق مشخص می شود.

بازنشستگی پیش از موعد ۱۲ هزار نفر از کارکنان دولت
حدود ١٢ هزار نفر از کارکنان دولت پیش از موعد بازنشسته شدند و در حال حاضر از سوی سازمان تامین اجتماعی به صورت ماهانه و بر اساس حروف الفبا مستمری می گیرند.

شروع پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران معمولا از روز بیست ششم به بعد هر ماه است.

سن بازنشستگان در این سال های اخیر کاهش پیدا کرده است و به ۵۱ سال رسیده است. این در حالی است که بیش از ۶۵ درصد قبل از ۶۰ سالگی بازنشسته شدند.

بازنشستگی با ۱۰ سال خدمت هم شرایطی دارد که اگر مردان ۶۰ و زنان ۵۵ سال سن داشته باشند و یا از کارافتاده باشند این افراد به میزان ۱۰ سال خدمت، مستمری بازنشستگی پرداخت می کنند.

لازم به ذکر است؛برای سال ٩٦ بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت نداریم.


مشاهده در وبسایت منبع