بیش از یک میلیارد تومان خسارت به زلزله زدگان روستاهای خراسان شمالی پرداخت شد

به گزارش ایلنا، مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری خراسان شمالی با بیان اینکه یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به زلزله زدگان روستایی خراسان شمالی غرامت به صاحبان منازل خسارت دیده در ۲۵ روستا پرداخت شد، گفت: پرداخت غرامت ها براساس کیفیت یک خانه روستایی پیش از حادثه پرداخت می شود.

به گزارش ایلنا، مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری خراسان شمالی با بیان اینکه یک میلیارد و 400 میلیون تومان به زلزله زدگان روستایی خراسان شمالی غرامت به صاحبان منازل خسارت دیده در 25 روستا پرداخت شد، گفت: پرداخت غرامت ها براساس کیفیت یک خانه روستایی پیش از حادثه پرداخت می شود.

عبدالله قدرتی افزود: دو هزار و 300 واحد مسکونی خسارت دیده در 26 روستا مورد ارزیابی کارشناسان قرار گرفت و تاکنون خسارت هزار و 200 واحد مسکونی پرداخت شده است و پرداخت‌ها همچنان ادامه دارد.

وی گفت: براساس‌تعهد بیمه و برآورد خسارت وارده به منازل مسکونی در روستاهای حادثه دیده، پرداخت غرامت تا یک ماه آینده به چهار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

قدرتی با بیان اینکه 100 هزار واحد مسکونی روستایی در برابرحوادث غیرمنتظره بیمه شده، از روستاییان خواست برای بیمه منازل خود مشارکت کنند.

زلزله 23 اردیبهشت امسال به حدود پنج هزار واحد مسکونی خراسان شمالی خسارت وارد کرد.


مشاهده در وبسایت منبع