بقایی به دادگاه نرفت

آفتاب نیوز : تاکنون دو جلسه دادگاه غیرعلنی حمید بقایی در شعبه ۱۰۵۷ دادسرای کارکنان دولت برگزار شده است. پرونده معاون اجرایی دولت دهم به اتهامات مالی و با شکایت دادستانی تهران، دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی در دست رسیدگی است.

آفتاب نیوز : تاکنون دو جلسه دادگاه غیرعلنی حمید بقایی در شعبه ۱۰۵۷ دادسرای کارکنان دولت برگزار شده است.

پرونده معاون اجرایی دولت دهم به اتهامات مالی و با شکایت دادستانی تهران، دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی در دست رسیدگی است.
منبع: خبرگزاری صداوسیما

مشاهده در وبسایت منبع