فراخوان «نحوه انتخاب نمایندگان معلمان در هیات امناء صندوق ذخیره فرهنگیان»

به گزارش ایسنا، در متن این فراخوان آمده است: «به منظور افزایش شفافیت و توسعه نظارت فراگیر بر عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان، مقرر شده است دو نفر از اعضای هیات امنای صندوق و یک نفر بازرس افتخاری از سوی اعضاء (فرهنگیان محترم عضو صندوق) به روش انتخابات برگزیده شوند.

مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش درخصوص نحوه انتخاب نمایندگان معلمان در هیأت امناء صندوق ذخیره فرهنگیان فراخوانی منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، در متن این فراخوان آمده است: «به منظور افزایش شفافیت و توسعه نظارت فراگیر بر عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان، مقرر شده است دو نفر از اعضای هیأت امنای صندوق و یک نفر بازرس افتخاری از سوی اعضاء (فرهنگیان محترم عضو صندوق) به روش انتخابات برگزیده شوند. لذا از کلیه فرهنگیان محترم، فرهیختگان و علاقمندان دعوت به عمل می آید نظرات خود را در خصوص:

1- شرایط و ویژگی‌های کاندیداها

2-شیوه و سازوکار برگزاری انتخابات را  تا 30 آبان 96 به نشانی omana@medu.ir ارسال کنند».


مشاهده در وبسایت منبع