پیمانکار بیمارستان سرپل ذهاب بازداشت شد

به گزارش جام جم آنلاین از تسنیم، محمدرضا عدالتخواه با اعلام این خبر، افزود: پرونده پیمانکار این بیمارستان در دستور رسیدگی قضایی دارد. رییس کل دادگستری کرمانشاه گفت: پیمانکار با وثیقه آزاد می شود تا ساختمان بیمارستان را بازسازی اصولی و فنی کرده و برای مردم قابل استفاده کند.

به گزارش جام جم آنلاین از تسنیم، محمدرضا عدالتخواه با اعلام این خبر، افزود: پرونده پیمانکار این بیمارستان در دستور رسیدگی قضایی دارد.
رییس کل دادگستری کرمانشاه گفت: پیمانکار با وثیقه آزاد می شود تا ساختمان بیمارستان را بازسازی اصولی و فنی کرده و برای مردم قابل استفاده کند.

مشاهده در وبسایت منبع