بازگشت ارتباطات مناطق زلزله زده به حالت طبیعی

به گزارش سیتنا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار فیلمی در اینستاگرام خود نوشت: "کلیه ارتباطات در مناطق زلزله زده در روز گذشته به حالت طبیعی بازگشت. همچنین کارکنان و مدیران وزارت ارتباطات با ارسال پنج هزار پتو و پانصد چادر تلاش کردند در کمک به مردم زلزله سهیم باشند.

به گزارش سیتنا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار فیلمی در اینستاگرام خود نوشت:
"کلیه ارتباطات در مناطق زلزله زده در روز گذشته به حالت طبیعی بازگشت. همچنین کارکنان و مدیران وزارت ارتباطات با ارسال پنج هزار پتو و پانصد چادر تلاش کردند در کمک به مردم زلزله سهیم باشند. در جلسه شب گذشته شورای معاونین، یکی از معاونین مامور شد تا با هماهنگی با کلیه شرکتهای ارتباطاتی کمکهای انسان دوستانه در راستای اقلام غذایی و بهداشتی را تهیه و سریعا به هم وطنان غیور غرب کشور برسانند".


مشاهده در وبسایت منبع