زلزله ی سرپل ذهاب و حقیقت خرابی ها از زبان یکی از زلزله زده ها!

همه عکس های منتشر شده از تخریب ساختمان ها گفته میشد از واحدهای مسکن مهر بوده است. اخبار به صورت یکجانبه طوری القا میکرد که فقط ساختمان های مسکن مهر آسیب دیده و همه ساختمان های شهر سالم است.

همه عکس های منتشر شده از تخریب ساختمان ها گفته میشد از واحدهای مسکن مهر بوده است. اخبار به صورت یکجانبه طوری القا میکرد که فقط ساختمان های مسکن مهر آسیب دیده و همه ساختمان های شهر سالم است. برپایه همین استدلال سلبریتی ها نیز دست به کار شدند تا تسویه حساب ده ساله ای که فرصتی برای انجام آن پیدا نکرده بودند را محقق کنند تسویه حسابی که معاون دولت کلید آن را زد واین در حالی بود که مردم در منطقه زلزله زده و در سرمای پاییزی به چادر نیاز مند بودند و حتی مایحتاج اولیه از جمله آب هم با مشکل مواجه بودند.
اما ساعاتی بعد منابع دولتی در محل حادثه از واقعیت دیگری خبر دادند، تعداد کشته شدگان در مسکن مهر ۲ نفر از نزدیک به ۵۰۰ نفر قربانی زلزله بوده است و اتفاقا سازه های این ساختمان ها همگی در زلزله ۷.۳ ریشتر دوام آورده و جان بسیاری از مردم سرپل ذهاب و کرمانشاه را حفظ کرده است.

مشاهده در وبسایت منبع