لزوم تربیت مبلغان خبره در حوزه مهدویت

وی در دیدار اعضای ستاد هماهنگی فعالیت های مهدوی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ مهدویت در جامعه گفت: مهمترین وظیفه فعالان عرصه مهدویت تربیت کارشناسان و مبلغان خبره در این حوزه است تا بتوانند به بهترین شکل فرهنگ مهدویت را در جامعه تبیین کنند.

آیت الله علوی گرگانی بر لزوم تربیت کارشناسان و مبلغان خبره در حوزه مهدویت تاکید کرد.

وی در دیدار اعضای ستاد هماهنگی فعالیت های مهدوی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ مهدویت در جامعه گفت: مهمترین وظیفه فعالان عرصه مهدویت تربیت کارشناسان و مبلغان خبره در این حوزه است تا بتوانند به بهترین شکل فرهنگ مهدویت را در جامعه تبیین کنند.

آیت الله علوی گرگانی با اشاره به شبهات موجود در دنیای امروز گفت: پاسخ گویی به این شبهات و معرفی منجی آخر الزمان وظیفه خطیریست که بر دوش حوزویان و به ویژه فعالان عرصه مهدویت است.


مشاهده در وبسایت منبع