توییت هشدارآمیز محسن هاشمی: از هر اقدامی که آلام زلزله زدگان را بکاهد دریغ نمی کنیم/ زلزله تهران را باید جدی گرفت

محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران در توئیتی با هشدار نسبت به زلزله تهران نوشت: هر ١٥٠ سال یکبار در تهران زلزله به وقوع پیوسته که از آخرین آن، ١٨٥ سال می گذرد. بافت فرسوده تهران را دریابیم.

محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران در توئیتی با هشدار نسبت به زلزله تهران نوشت: هر ١٥٠ سال یکبار در تهران زلزله به وقوع پیوسته که از آخرین آن، ١٨٥ سال می گذرد. بافت فرسوده تهران را دریابیم.

مشاهده در وبسایت منبع