بازدید مدیرکل امور ورزشی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از ورزشگاه کارگران شاهرود

در آستانه آغاز مسابقات بسکتبال بانوان کارگر در شهرستان شاهرود جواد رمضی مدیر کل امور ورزشی به همراه رییس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شاهرود از نقاط مختلف مجموعه ورزشی کارگران شاهرود بازدید به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور ورزشی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ؛ جواد رمضی صبح امروز با حضور در مجموعه ورزشی کارگران شهرستان شاهرود از نقاط مختلف این ورزشگاه بازدید کرد.

ورزشگاه کارگران شهرستان شاهرود دارای یک قطعه زمین چمن فوتبال ؛ یک باب سالن چند منظوره ؛ یک استخر سرپوشیده و فضاهای روباز و ساختمان اداری می باشد.

آقای حسینی رییس اداره کار شهرستان شاهرود توضیحات لازم را به دکتر رمضی مدیر کل امور ورزشی در باره نحوه اداره مجموعه ورزشی و استفاده از این مجموعه را ارائه داد.

سالن ورزشی این مجموعه زیبا از امروز محل برگزاری مسابقات بسکتبال بانوان کارگر کشور است.

همکارمان خانم سلطان محمدی به عنوان کارشناس و نماینده اداره کل امور ورزشی در محل مسابقات  حضور دارد.

 


مشاهده در وبسایت منبع