بی خیال هارپ و بمب! ئی تی در نرود!

ناصر غضنفری ۱. برخی فرمودند زلزله کرمانشاه بر اثر آزمایش هسته ای زیرزمینی ایران بوده است. سوال الف: اگر ایران بمب اتمی داشت چرا برجام را قبول کرد؟ سوال ب: پیش لرزه های این زلزله ناشی از چه بودند؟


مشاهده در وبسایت منبع