سرپل ذهاب دوباره لرزید

به گزارش پایگاه ۵۹۸ ، زلزله ای به بزرگی ۴ ریشتر در ساعت ۱۰:۴۱:۱۹ حوالی سرپل ذهاب را لرزاند. گفتنی است، پس لرزه های زلزله ای ۷.۳ ریشتری استان کرمانشاه پس از گذشت سه روز همچنان ادامه دارد.

به گزارش پایگاه ۵۹۸ ، زلزله ای به بزرگی ۴ ریشتر در ساعت ۱۰:۴۱:۱۹ حوالی سرپل ذهاب را لرزاند.
گفتنی است، پس لرزه های زلزله ای ۷.۳ ریشتری استان کرمانشاه پس از گذشت سه روز همچنان ادامه دارد.

مشاهده در وبسایت منبع