جامعه ای که از فرهنگ کتاب دور باشد از محور توسعه و پیشرفت دور خواهد بود

به گزارش ایلنا از صومعه سرا، علی فتح اللهی در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان ضمن تسلیت واقعه دردناک زلزله کرمانشاه گفت : ایران اسلامی ما بار دیگر داغدار شد ، بار دیگر در آزمون بسیار سخت الهی ، عده کثیری از هموطنان خود را از دست دادیم.

به گزارش ایلنا از صومعه سرا، علی فتح اللهی در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان ضمن تسلیت واقعه دردناک زلزله کرمانشاه گفت : ایران اسلامی ما بار دیگر داغدار شد ، بار دیگر در آزمون  بسیار سخت الهی ، عده کثیری از هموطنان خود را از دست دادیم.


فرماندار صومعه سرا ادامه داد : وظیفه شرعی حکم می‌کند که هر کاری از دستمان برمی‌آید در حد توان خود به این مردم مظلوم و آسیب دیده کمک کنیم و در کاهش آلام و تسکین این غم بزرگ نقشی داشته باشیم ، چه بسا نثار این محبت‌ها کمکی برای رفع مشکل و بلای خودمان باشد.

فتح اللهی در بحث کتاب وکتابخوابی عنوان کرد: هر جامعه ای از فرهنگ کتاب دور باشد از محور توسعه و پیشرفت نیز دور خواهد بود زیرا مردمی که اطلاعات بیشتری دارند ، به حق و حقوق خود نیز بیشتر واقف‌اند و فرهنگ کتابخوانی کمک می‌کند که جامعه ای پویا و سالم داشته باشیم و بسیاری از چالش‌ها حل خواهد شد.

 فرماندار اظهار داشت : فرزندانمان و جوانان امروز جامعه نیازمند آماده سازی و نهادینه کردن فرهنگ مطالعه هستند ، وچگونگی ایجاد انگیزش و رقبت برای خواندن وکسب اطلاعات از طریق کتابخوانی برعهده ماست. ما با ایجاد انگیزه و تشویق جوانان آنها را در مقابل بسیاری از ناهنجاری‌های جامعه که با آن مواجهند، بیمه خواهیم کرد. آموزش وپرورش نقش موثری را می‌تواند داشته باشد در اجرای (برنامه‌های مناسبتی مثل برنامه‌هایی چون کتاب عاشورایی ، مسابقات کتابخوانی) که اثرات مطلوبی در سطح مدارس داشته است.

وی در پایان دهه ها و مناسبت‌ها را فرصت مناسبی دانستند برای ترویج فرهنگ کتابخوانی و افزود: باید کلیه ادارات برنامه های خود را در این باره منسجم کرده تا با توجه به محدودیت ها بتوانیم شاهداثرات و برکات این فرهنگ و نشر آن در بین جوانان جامعه باشیم.


مشاهده در وبسایت منبع