کمکهای مردمی به مناطق زلزله زده غرب کشور در فیروزکوه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مدیر جمعیت هلال احمر فیروزکوه گفت : کمکهای غیرنقدی شامل پتو- البسه -کنسرو ماهی و آب معدنی توسط دو دستگاه خاور برای حمایت از مردم زلزله زده به آن مناطق ارسال شد. اکبراسفندیار افزود: مردم می توانند کمکهای نقدی وغیرنقدی خود را از طریق جمعیت هلال ...

 اهدای کمکهای نقدی وغیرنقدی شهرستان فیروزکوه برای مناطق زلزله زده غرب کشورارسال شد.
 به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مدیر جمعیت هلال احمر فیروزکوه گفت : کمکهای غیرنقدی شامل پتو- البسه -کنسرو ماهی و آب معدنی توسط دو دستگاه خاور برای حمایت از مردم زلزله زده به آن مناطق ارسال شد. اکبراسفندیار افزود: مردم می توانند کمکهای نقدی وغیرنقدی خود را از طریق جمعیت هلال احمر به مناطق زلزله زده غرب کشور ارسال کنند.

مشاهده در وبسایت منبع