احتمال بازگشایی کامل پیاده راه ۱۷ شهریور ماه

معاون نظارت شورای شهر تهران ضمن بازدید از محور پیاده راه ۱۷ شهریور اعلام کرد که تا دو هفته آینده نظر نهایی مدیریت شهری پیرامون بازگشایی کامل این محور اعلام خواهد شد.

معاون نظارت شورای شهر تهران ضمن بازدید از محور پیاده راه 17 شهریور اعلام کرد که تا دو هفته آینده نظر نهایی مدیریت شهری پیرامون بازگشایی کامل این محور اعلام خواهد شد. خبرگزاری ایسنا: معاون نظارت شورای شهر تهران ضمن بازدید از محور پیاده راه 17 شهریور اعلام کرد که تا دو هفته آینده نظر نهایی مدیریت شهری پیرامون بازگشایی کامل این محور اعلام خواهد شد.
افشین حبیب زاده  با اشاره به بازدیدش از پیاده راه 17 شهریور، گفت: چندی پیش کسبه و اهالی پیاده راه 17 شهریور تومار اعتراضی به معاونت نظارت شورا ارسال کرده و طی جلسه‌ای که با آنها داشتیم مقرر شد که برای بازدید از این پیاده راه به آنجا برویم که نهایتا در روز سه شنبه از این پیاده راه بازدید کردیم.

وی با بیان اینکه کسبه و ساکنان پیاده راه 17 شهریور سال‌هاست که پیگیر بازگشایی این پیاده راه هستند، تصریح کرد: متاسفانه ایجاد این پیاده راه سبب شده که کسب و کار در این راسته به شدت با رکود مواجه شود و این مسئله سبب تعطیلی بسیاری از واحدهای تجاری شده است.

معاون نظارت شورای شهر تهران با بیان اینکه پیاده راه 17 شهریور به محل تجمع معتادان تبدیل شده، گفت: انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی در این راسته دیده می‌شود. به گونه‌ای که تردد در شب به خصوص در کوچه‌ها سخت و بعضا خطرناک است و بر همین اساس اهالی طوماری جمع کرده و خواهان بازگشایی این قسمت شدند. هر چند که در مدیریت قبلی از خیابان صفا تا شهدا بازگشایی شده بود اما اهالی خواهان بازگشایی کامل این پیاده راه هستند.

حبیب زاده با بیان اینکه در این بازدید اعطا و امانی و همچنین شهردار منطقه 12 وی را همراهی می‌کردند، تصریح کرد: متاسفانه باید اعلام کنم که طرح پیاده راه 17 شهریور با شکست مواجه شده و پیشنهاد شورای شهر بازگشایی کامل این محور است.

وی با بیان اینکه متاسفانه اجرای این طرح پیوست‌های لازم را نداشته است، گفت: برای انجام هر کاری در شهر تهران باید پیوست‌های فرهنگی، اجتماعی، ترافیکی و ... را انجام دهند که متاسفانه برای ایجاد این پیاده راه این مهم مغفول مانده است و یا حداقل مطالعه دقیقی صورت نگرفته است.

معاون نظارت شورای شهر تهران با بیان اینکه مردم این منطقه دیگر ظرفیت پذیرش و تحمل شرایط را ندارند، گفت: بازدیدها اثبات کرد که باید پیاده راه 17 شهریور جمع‌آوری شود و در صبحانه کاری روز سه شنبه نیز این توضیحات به آقای نجفی شهردار تهران داده شد و شهردار تهران قول داد که به طور جدی مشکل را پیگیری کند و بر همین اساس از شهردار منطقه 12 درخواست کردیم گزارشی از مشکلات اهالی تهیه و مطالعات اولیه ترافیکی برای بازگشایی محور را انجام دهد و مقرر شد دو هفته آینده گزارش نهایی شهرداری منطقه ارائه شود تا بر اساس آن تصمیم نهایی گرفته شود.

حبیب زاده گفت: به احتمال بسیار زیاد این محور به طور کامل بازگشایی می‌شود و باید تمام المان‌ها و نمادها نیز جهت تردد روان در این منطقه جمع‌آوری شود. چرا که نباید بازگشایی موجب ایجاد ترافیک و گره جدید در این منطقه شود.

مشاهده در وبسایت منبع