استقرار ۱۷ تیم عملیاتی بهداشت محیط در مناطق زلزله زده غرب کشور

به گزارش ایسنا، محراب آقازاده با اشاره به اعلام آماده باش به تمام گروه های مهندسی بهداشت محیط دانشگاه های علوم پزشکی کشور، اظهار کرد: چهار تیم بهداشت محیط با تجهیزات کامل زیستی و تخصصی از دانشگاه های علوم پزشکی لرستان، کردستان و همدان به مناطق زلزله زده کرمانشاه اعزام شدند.

مسئول هدایت و هماهنگی برنامه‌های بهداشت محیط مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت از کنترل عوامل محیطی در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه با ۱۷ تیم عملیاتی خبر داد.

به گزارش ایسنا، محراب آقازاده با اشاره به اعلام آماده باش به تمام گروه‌های مهندسی بهداشت محیط دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، اظهار کرد: چهار تیم بهداشت محیط با تجهیزات کامل زیستی و تخصصی از دانشگاه‌های علوم پزشکی لرستان، کردستان و همدان به مناطق زلزله‌زده کرمانشاه اعزام شدند.

وی افزود: با حساب تیم‌های محلی ۱۷ تیم عملیاتی بهداشت محیط در حال ارزیابی و کنترل عوامل محیطی در منطقه هستند. همچنین یک تیم ستادی از مرکز سلامت محیط و کار برای ارزیابی و پایش فعالیت‌های تیم‌های عملیاتی بهداشت محیط به کرمانشاه اعزام شدند و در منطقه مستقر شده‌اند.

بنابر اعلام روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، مسئول هدایت و هماهنگی برنامه‌های بهداشت محیط مرکز سلامت محیط و کار همچنین اضافه کرد: با هماهنگی گروه‌های مهندسی بهداشت محیط  دانشگاه‌های علوم پزشکی مستقر در استان تهران، ۱۵۰ بشکه ۲۵ کیلویی پرکلرین، انواع سموم و مواد گندزدا در اختیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه قرار می‌گیرد.

انتهای پیام


مشاهده در وبسایت منبع