تعداد مدارس تخریب شده کرمانشاه به ۷۰ مدرسه رسیده است

محمد تقی نظرپور در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: از این تعداد ۳۷ باب مدرسه شهری و ۳۳ باب روستایی است که در مجموع مشتمل بر ۴۰۰ کلاس درس است. ­ رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور گفت: ساخت و ترمیم این مدارس ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور گفت: تعداد مدارس تخریب شده استان کرمانشاه در زمین لرزه غرب کشور به ۷۰ مدرسه رسیده است.

محمد تقی نظرپور در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: از این تعداد ۳۷ باب مدرسه شهری و ۳۳ باب روستایی است که در مجموع مشتمل بر ۴۰۰ کلاس درس است.

­

رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور گفت: ساخت و ترمیم این مدارس ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی افزود: عملیات اجرایی ساخت مدارس آسیب دیده از هفته بعد آغاز می‌شود.

دیروز وزیر آموزش و پرورش تعداد مدارس تخریب شده را ۴۴ مدرسه اعلام کرده بود.


مشاهده در وبسایت منبع