جلسه کاری در اتوبوس

کانال تلگرام عصرایران: هجدهمین جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در اتوبوس برگزار شد/پایگاه اطلاع رسانی شهر

هجدهمین جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در اتوبوس برگزار شد
کانال تلگرام عصرایران: هجدهمین جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در اتوبوس برگزار شد/پایگاه اطلاع رسانی شهر
 
جلسه کاری در اتوبوس 

مشاهده در وبسایت منبع