فیلم/ برخورد شدید بال هواپیمای درحال پرواز با سر خلبان در فرودگاه

سر خلبانی که از کابین بیرون آمده بود، با بال هواپیمایی دیگر برخورد کرد، اما وی به طرز معجزه آسایی نجات یافت و هیچ گونه آسیبی ندید.


مشاهده در وبسایت منبع