زندگی دوباره محکوم به قصاص با بخشش اولیای دم

غلامرضا ضیایی روز چهارشنبه، افزود: با فرهنگ سازی و تقویت باورهای دینی و معنوی می توان سد مستحکمی در پیشگیری ازبروز جرائم جوانان و نوجوانانی که به دلیل اشتباه و غفلت دچارجرم شده و در زندان هابسر می برند، ایجاد کرد.

سرپرست زندان رجایی شهر گفت که با گذشته اولیای دم، جوانی که به جرم قتل عمد به قصاص محکوم شده بود، ازمجازات اعدام رهایی و حیات دوباره یافت.
غلامرضا ضیایی روز چهارشنبه، افزود: با فرهنگ سازی و تقویت باورهای دینی و معنوی می توان سد مستحکمی در پیشگیری ازبروز جرائم جوانان و نوجوانانی که به دلیل اشتباه و غفلت دچارجرم شده و در زندان هابسر می برند، ایجاد کرد.
وی اضافه کرد: خداوند متعال، عفو وگذشت به ویژه درحال قدرت برانتقام و مجازات را می ستاید و بر کسانی که درحال قدرت و توان ازحق خود می گذرند، درود می فرستد و به عنوان امری معروف و پسندیده مورد تشویق قرارمی دهند.
وی خاطرنشان کرد که با گذشت اولیای دم حکم قصاص ساقط شده و مجازات تعزیری حبس برای مجرم درنظرگرفته می شود.مشاهده در وبسایت منبع