به زودی؛ ارسال کتاب های درسی دانش آموزان مناطق زلزله زده

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی اظهار داشت: این سازمان آمادگی دارد تمام کتاب های دانش آموزان مناطق زلزله زده را تامین کرده و در اسرع وقت برای آنها ارسال کند لذا دانش آموزان مناطق زلزله زده نگران تامین کتاب های درسی خود نباشند.


مشاهده در وبسایت منبع