تعقیب کیفری برای پژوهش های زیست فناوری نمی شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ امین آقایی در نخستین نشست زیست فناوری با موضوع محصولات تراریخته افزود: از آنجا که متن صریح قانون ایمنی زیستی و همچنین برنامه پنج ساله ششم توسعه بر فعالیت های زیست فناوری تاکید دارند، امکان تعقیب کیفری موضوع وجود ندارد.

یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: نمی‌توان نظام تعقیب کیفری را برای پژوهش‌های زیست فناوری از جمله محصولات تراریخته به کار برد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ امین آقایی در نخستین نشست زیست فناوری با موضوع محصولات تراریخته افزود: از آنجا که متن صریح قانون ایمنی زیستی و همچنین برنامه پنج ساله ششم توسعه بر فعالیت‌های زیست فناوری تأکید دارند، امکان تعقیب کیفری موضوع وجود ندارد.

وی گفت: از آنجا که سه مرجع قانونی پاسخگو درباره سلامت جامعه (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان دامپزشکی و سازمان محیط زیست) پاسخ واحدی درباره مخاطره آمیز بودن یا نبودن محصولات تراریخته به قانونگذار ارائه نمی‌دهند امکان تعقیب کیفری در این موضوع وجود ندارد.

این وکیل پایه یک دادگستری افزود: برخی تحقیقات در جهان نیز نشانگر مخاطره آمیز بودن محصولات تراریخته و ایجاد تومور در بدن موش‌های آزمایشگاهی بوده است، اما تحقیقات دیگری نیز با نتیجه عکس صورت گرفته است.


مشاهده در وبسایت منبع