همدردی رئیس فیزو با زلزله زدگان ایران

به گزارش ایسنا، ماتیتسین اولگ رئیس فدراسیون بین المللی ورزش های دانشگاهی و اریک دبیر کل این فدراسیون ، در پیام خود آورده اند: تسلیت و همدردی خود را به خاطر وقوع این حادثه اعلام می کنیم.

رئیس فدراسیون بین المللی ورزش های دانشگاهی- فیزو در پیامی به رئیس فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی ایران همدردی خود را با حادثه دیدگان زلزله غرب ایران اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، ماتیتسین اولگ رئیس فدراسیون بین المللی ورزش های دانشگاهی و اریک دبیر کل این فدراسیون ، در پیام خود آورده اند: تسلیت و همدردی خود را به خاطر وقوع این حادثه اعلام می‌کنیم.

در ادامه این پیام آمده است: ضمن ابراز و تاسف عمیق از زلزله شدید و گسترده در ایران که موجب آسیب و فوت صدها نفر و تخریب هزاران خانه شده است، از طرف کلیه اعضای فیزو همدردی صمیمانه خود را با تمام افرادی که در این حادثه رنج فراوانی را متحمل شده اند اعلام می‌داریم.


مشاهده در وبسایت منبع