پیام تسلیت بنیاد امور بیماری های خاص

بسم الله الرحمن الرحیم تنها غرب کشور نبود که لرزید، کل ایران بخاطر غم و اندوه آسیب دیدگان زلزله غرب کشور، لرزید. حادثه دلخراش و ناگوار زلزله که منجر به ویرانی های وسیع و فوت و مجروح شدن عده ای از هموطنان عزیز، شجاع و غیور غرب کشور که سابقه درخشانی در دفاع از آرمان های ایران ...

بسم الله الرحمن الرحیم تنها غرب کشور نبود که لرزید، کل ایران بخاطر غم و اندوه آسیب دیدگان زلزله غرب کشور، لرزید.

حادثه دلخراش و ناگوار زلزله که منجر به ویرانی های وسیع و فوت و مجروح شدن عده ای از هموطنان عزیز، شجاع و غیور غرب کشور که سابقه درخشانی در دفاع از آرمان های ایران اسلامی و تمامیت ارضی کشور داشته اند، کل ایران را در غم و ماتم فرو برد.

ضمن تسلیت به بازماندگان این حادثه، از خداوند متعال می خواهم این رویداد تلخ و مصیبت بار را برای این عزیزان با صبر و شکیبایی توام کند.

اینجانب عمیقا تسلیت و همدردی خود و همکارانم در بنیاداموربیماری های خاص را با خانواده های داغدیده و آسیب دیدگان این سانحه مصیبت بار اعلام می کنم.

بنیاد امور بیماری های خاص

مشاهده در وبسایت منبع