ازدواج با مادربزرگ ۸۰ ساله برای فرار از سربازی

به گزارش جهان نیوز به نقل از تسنیم، یک جوان ۲۲ ساله اوکراینی برای فرار از خدمت سربازی با خواهر مادربزرگش ازدواج کرد. بر اساس گزارش rusversion، این جوان ۲۲ ساله با خواهر مادربزرگش که ۸۰ ساله است پیوند ازدواج بسته است.

به گزارش جهان نیوز به نقل از تسنیم، یک جوان ۲۲ ساله اوکراینی برای فرار از خدمت سربازی با خواهر مادربزرگش ازدواج کرد. بر اساس گزارش rusversion، این جوان ۲۲ ساله با خواهر مادربزرگش که ۸۰ ساله است پیوند ازدواج بسته است.
این در حالی است که پدر این جوان این عمل پسرش را امری شخصی دانسته و کار او را قانونی می داند.وی در این رابطه گفت:" تمامی کارهای صورت گرفته قانونی بوده و ازدواج در دفاتر رسمی دولتی ثبت شده است."

در عین حال اداره نظام وظیفه اوکراین از این جوان به دادگاه شکایت کرده است.آنگونه که از قوانین نظام وظیفه اوکراین برمی آید، ازدواج می تواند مانع از رفتن به خدمت وظیفه عمومی در این کشور شود.

مشاهده در وبسایت منبع