راه اندازی هنرستان های سیّار برای هنرآموزان عشایری

محمدرضا صیفی سرپرست امور عشایر وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ در خصوص وضع رسیدگی به دانش آموزان عشایر در حوزه آموزش های مهارتی اظهار کرد: در شرایط فعلی ۷۰ هنرستان کاردانش در ۱۷ استان کشور ویژه عشایر وجود ...

محمدرضا صیفی سرپرست امور عشایر وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ در خصوص وضع رسیدگی به دانش آموزان عشایر در حوزه آموزش های مهارتی اظهار کرد: در شرایط فعلی ۷۰ هنرستان کاردانش در ۱۷ استان کشور ویژه عشایر وجود دارد که ۲۱ هنرستان ویژه دختران و مابقی برای پسران در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: ۲ هزار و ۲۰۴ هنرجو در این هنرستان ها مشغول به تحصیل هستند و با مدیرکل کاردانش وزارت آموزش و پرورش مذاکراتی داشتیم تا بحث آموزش های مهارتی در این هنرستان ها با تنوع بیشتری ارائه شود.

سرپرست امور عشایر وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در هنرستان های فنی و حرفه ای هم دانش آموزان عشایر شرکت دارند، گفت: ۷۷۵ هنرآمو ز دختر و ۱۵۹ هنرآ موز پسر در هنرستان های فنی و حرفه ای تحصیل می کنند.

تعداد هنرستان های عشایری کشور به تفکیک استان
صیفی اظهار کرد: نباید در هنرستان های عشایری به دنبال این مسئله باشیم که فقط رشته های محدودی مانند دامپروری و کشاورزی برای هنر آموزان ارائه شود و باید برای ورود رشته های مختلف به هنرستان های این گروه نیازسنجی به طور کامل انجام شود .

وی اظهار کرد: با توجه به این شرایط و مذاکراتی که با اداره کل کاردانش داشتیم ، قرار بر این شده که هنرستان های سیار ی برای برخی مناطق ایجاد شود و رشته هایی به جز دامپروری ، کشاورزی و پرورش زنبور عسل در نظر گرفته شود.

سرپرست امور عشایر وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: در برخی رشته ها نظیر طراحی دوخت عشایر می توانند عملکرد قابل قبولی داشته باشند، چراکه طراحی لباس این گروه خود دارای نوآوری خاصی است که روی چنین مسائلی و ورود سایر رشته ها برای هنرآمو زان عشایری در حال پیگیری هستیم و اکنون گلستان با ۱۴ هنرستان، آذربایجان غربی با ۱۱ و اردبیل با ۱۰ هنرستان دارای بیشترین هنرستان های عشایری کشور هستند .


مشاهده در وبسایت منبع